Koen Helsen

Recente berichten

Project ‘Boombruggen’

Boombruggen vormen een fysische verbinding door middel van een dik touw tussen de kruinen van bomen boven drukke wegen. De touwen zorgen ervoor dat boombewoners zoals eekhoorns veilig de weg kunnen...

Kindergemeenteraad

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de kindergemeenteraad op vrijdag 27 februari 2015 worden georganiseerd (en niet op 13 februari 2015). Op deze eerste bijeenkomst van de kindergemeente...

Werken Klein Heiken

Het wegdek van het Klein Heiken werd tussen de Eikvarenlaan en de Heiveldlaan volledig aangepakt.

Tussen de verschillende verkeersplateaus in, werd een nieuwe kleef- en asfaltlaag aangebracht. T...

Koolkaai

De eerste fase van de werken aan de Koolkaai werden gegund aan aannemer ATF uit Zandvliet.

In deze werken zijn volgende verkeersveilige verbeteringen opgenomen:

Parallel aan de spoorweg wordt...

Subsidiereglementen Vrije Tijd

De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de nieuwe reglementen. Het betreft reglementen die ‘actiever’ zijn.

Hiermee wil de gemeente een extra beloning voorzien voor zij die ondernemend zij...

Wegentracé en rooilijn verkaveling en bouwaanvraag van RE-VIVE Castelijm

Na de sanering van de gronden, komen langsheen de Hoogboomsteenweg nieuwe woongelegenheden op de site van de voormalige lijmfabriek Croda-Castelijn.

De gemeenteraad keurde het nieuw wegentracé...

Bestek voor het uitvlakken van delen van het Dorpsplein

Het schepencollege gaf haar goedkeuring aan het bestek voor het uitvlakken van een aantal gaanpaden op en rondom het Dorpsplein.

Het betreft de voetpaden langsheen de vroegere Vredestraat, rond...

Verbouwing oud RTT-gebouw naar Muziekacademie & BKO-locatie

Bij opmaak van het bestek van de verbouwing, werd een verplichte optie ‘vervanging cv-ketels en centrale regeling’ opgelegd.

Na dubbel onderzoek door Infrax en het studiebureau technieken w...

Cadeaubonnenautomaat

De handelsvereniging BELEEF! Kapellen vzw zal met de steun van shopping center Promenade een eerste cadeaubonnenautomaat, te gebruiken door alle ondernemers die bij BELEEF! Kapellen vzw zijn aanges...

Onderhoud rijwegen 2014

Het schepencollege geeft goedkeuring aan de asfaltoverlagingen in het Klein Heiken (tussen de Heiveldlaan en de Winkelhaakstraat) en een aantal plaatselijke herstellingen, totaal voor ca. 90.000,00...

Onderhoud voetpaden

Er zal dit jaar worden overgegaan tot de vervanging van de voetpaden in de René De Pauwstraat. Hiervoor heeft het schepencollege een bestek goedgekeurd, waarin tevens een aantal werken van vervang...

Nieuw beeld wijk Haezeldonck

Het Haezeldonckcomité bestaat 35 jaar, een jubileum dus, en dat wordt naar goede gewoonte in deze wijk uitgebreid gevierd, met de inhuldiging van een nieuw beeld en een openluchttentoonstelling.

Toelage voor opstart van een gehandicaptensportproject

Twee sportclubs zijn begin september 2013 gestart met een gehandicaptensportproject. Volgens het subsidiereglement komen zij in aanmerking om een opstartvergoeding te verkrijgen.
Atletiekclub KAP...

Vier nieuwe voetbaldoelen & de aankoop van sportvloerbeschermingsmatten

Idema Sport uit Grimbergen zal nieuwe doelen plaatsen op het B-terrein van voetbalclub Cappellen aan de René De Pauwstraat en op het A-terrein van voetbalclub Putte langsheen de Grensstraat.Het sc...

Wegen- en rioleringswerken te Hoogboom

Het schepencollege keurde het bestek goed voor een belangrijke heraanleg van een deel van de Hoogboomsteenweg. De werken omvatten:
Het vernieuwen van het fietspad vanaf de kerk van Hoogboom tot aa...