Koen Helsen

Recente berichten

overzicht

Kindergemeenteraad

16-01-2015

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de kindergemeenteraad op vrijdag 27 februari 2015 worden georganiseerd (en niet op 13 februari 2015). Op deze eerste bijeenkomst van de kindergemeenteraad zal het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn om op alle vragen over verschillende domeinen te antwoorden. In dit eerste werkingsjaar worden volgende vragen behandeld:

 

1. Welke ideeën hebben kinderen om van de gemeente Kapellen, hun buurt en schoolomgeving een nog leukere plek te maken ?

 

2. Wat vinden kinderen van de huidige speeltuintjes in Kapellen en welke speeltuigen moeten minimum aanwezig zijn om een speeltuin ”leuk” te maken?

 

3. Wat kan het gemeentebestuur en de politie betekenen in de verkeersveiligheid rondom de school en welke acties kunnen de kinderen, ouders en leerkrachten hierrond opzetten ?