Koen Helsen

Recente berichten

overzicht

Subsidiereglementen Vrije Tijd

24-06-2014

De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de nieuwe reglementen. Het betreft reglementen die ‘actiever’ zijn.

 

Hiermee wil de gemeente een extra beloning voorzien voor zij die ondernemend zijn en inzet op bepaalde accenten die de gemeente wil leggen.

 

Volgende algemene structuur wordt nu gehanteerd: basissubsidies bestaande uit werkingssubsidies en extra accentsubsidies (bvb. samenwerkingsverbanden aangaan tussen verschillende verenigingen en tussen de gemeentediensten; het organiseren van wervingsacties; deelnemen aan het Kapelse maatschappelijke leven; inzetten op duidelijke en up-to-date communicatie, informatie en promotie; een kwaliteitsvol verenigingsleven met kwaliteitsvolle leiding/bestuur, …).