Koen Helsen

Recente berichten

overzicht

Wegen- en rioleringswerken te Hoogboom

17-03-2014

Het schepencollege keurde het bestek goed voor een belangrijke heraanleg van een deel van de Hoogboomsteenweg. De werken omvatten:

  1. Het vernieuwen van het fietspad vanaf de kerk van Hoogboom tot aan de grens met Brasschaat. Dit fietspad wordt 2.50m breed en zal vrijliggend van de rijweg worden aangelegd. Ter hoogte van het kerkhof wordt de gracht ingebuisd en vervangen door een infiltratieriool.
  2. De riolering wordt vervangen vanaf de inspectieput ter hoogte van huisnummer 227 tot voorbij huisnummer 271.
  3. De rijweg en voetpaden worden vernieuwd. Plaatselijk herstel van het kruispunt van met de Bosdreef (betonstraatstenen) is voorzien; en een nieuwe aanleg van de voetgangersoversteek ter hoogte van het kleuterschooltje. Vanaf deze voetgangersoversteek tot aan de gemeentegrens wordt de toplaag vervangen door een nieuwe asfaltlaag. Het voetpad aan de onpare zijde vanaf huisnummer 271 tot aan de Leeuw van Vlaanderenlaan wordt volledig heraangelegd in betonstraatstenen.

De provincie subsidieert een deel van de werken aan het fietspad (ca. 75.000 euro), Rio-link betaalt een 146.000 euro en ca. 188.000 euro is ten laste van de gemeente Kapellen (cijfers exclusief btw).

De werken zullen aanvatten na de zomerstop (1 augustus), de nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht tijdens de herfstvakantie.