De Provincie is er voor u!

Vlaanderen telt 5 provincies. De 'Provincie Antwerpen' strekt zich uit van Essen tot Laakdal en van Bornem tot Mol en groepeert 70 gemeenten, 7 kiesdistricten en telt 1,7 miljoen inwoners.

De Provincie streeft er naar gemeenten te ondersteunen bij het efficiënt beheer van grensoverschrijdende materies en neemt ook een coördinerende en ondersteunende rol op zich in een aantal domeinen zoals: 

 • veiligheidsbeleid: coödinerende rol bij organisatie en werking van de  
  brandweerkorpsen
 • accurate opleidingen in het Provinciaal Instituut voor Brandweeropleidingen
 • rampenplanning en de samenwerking met de lokale politiekorpsen
 • organisatie van de Provinciale politieschool
 • milieu- en waterproblematiek: beheer van tal van waterbekkens en 
  provinciale waterlopen
 • mooie en groene provinciale domeinen en parken: Arboretum, Sportcentrum
  Peerdsbos, Vrieselhof in Oelelgem-Ranst
 • ruimtelijke ordening: provinciaal structuurplan en goedkeuring van de
  provinciale uitvoeringsplannen
 • subsidies voor de aanleg van fietspadennetwerken
 • vele mogelijkheden voor ontplooiing van een seniorenbeleid, de sociale
  provinciale kaart www.soka.be is een wegwijzer voor de complexe vragen
  van ouderen en personen met een handicap  
 • Provinciale dienst 'Toerisme Provincie Antwerpen'
 • Provinciaal onderwijs: PITO, Plantijn Hogeschool, PIVA

www.provant.be