Loopbaan

STUDIES

Latijn-wetenschappen, Koninklijk Atheneum Kapellen (1979)
Bouwkundig ingenieur, Antwerpen (1984)

BEROEPSLOOPBAAN

Ingenieur, projectleider
Patrimoniumbeheerder, Hogeschool Antwerpen

POLITIEKE LOOPBAAN

Gewezen voorzitter VLD-jongeren, arrondissement Antwerpen
OCMW-voorzitter Kapellen (1995-2000)
Gemeenteraadslid Kapellen (2001-2012)
Waarnemend burgemeester Kapellen (2001-2006), in vervanging van Vlaams minister Dirk Van Mechelen
Vlaams volksvertegenwoordiger (1999-2005)
Priv├ęsecretaris van Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financi├źn en Begroting en Ruimtelijke Ordening) (2005-2006)
Ondervoorzitter van het PKI (Provinciaal Kaderinstituut)
Gedeputeerde van de provincie Antwerpen (2006 - 2012)
Schepen voor publieke ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit, intercommunales (2013 - heden)
Provincieraadslid - fractievoorzitter (2013 - heden)

In het Vlaams Parlement (1999-2005):

- Voorzitter Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
- Ondervoorzitter Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
- Plaatsvervangend lid Commissie Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en 
  Toerisme

In de provincie Antwerpen:

- Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en -Planning, Economie, Middenstand en KMO, Patrimonium, Sport en Facilitaire diensten (2006-2012)
- Provincieraadslid (2013-heden)
- Fractievoorzitter

In de gemeente Kapellen:

- OCMW-voorzitter (1995-2000)
- Waarnemend burgemeester (2001-2006)
- Gemeenteraadslid (2001-2012) 
- Schepen publieke ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit, intercommunales (2013 - heden)

POLITIEKE EN SOCIALE INTERESSES

Welzijn en Sociale zaken
Tewerkstelling
Milieu
Mobiliteit en verkeer
Veiligheid