De Provincieraad

In de provincieraad is er een meerderheid en een oppositie. Voor deze bestuursperiode wordt de meerderheid gevormd door N-Va, CD&V en Sp.a.

Zetelverdeling meerderheid:

N-VA
27 zetels
CD&V         
13 zetels
Sp.a
10 zetels
 
50 zetels

Zetelverdeling oppositie:

Open Vld
7 zetels
Groen! 
6 zetels
Vlaams Belang
7 zetels
PVDA+
2 zetel
 
22 zetels

Samenstelling Open Vld-fractie

Provincieraadsleden:

De heer Koen Helsen, fractievoorzitter

Mevrouw Yolande Avontroodt
De heer Patrick Feyaerts
mevrouw Inge Michielsen
Mevrouw Livia Moreau
De heer Hans Schoofs
De heer Roel Van Eetvelt