Verhinderd tijdens de verkiezingen op 25 mei?

Op zondag 25 mei 2014 gaan we met z'n allen naar de stembus. We kiezen een nieuw Vlaams parlement, een nieuw Federaal parlement en een nieuw Europees parlement. Wie zijn stem niet kan uitbrengen, moet hiervoor één en ander regelen. We zetten de mogelijkheden op een rij:

- Verontschuldigen:
Om te verontschuldigen voor de verkiezingen, heb je een attest nodig waaruit blijkt dat je niet kan komen: een dokters- of werkgeversattest, een bewijs van je onderwijsinstelling, een bewijs van boeking van een vakantie in het buitenland, ... Dit attest bewaar je zelf thuis of je brengt het binnen samen met je oproepingskaart. 

Afwezigheid omwillen van een 'plezierverblijf in het buitenland' kan je verklaren op eer via een standaarddocument.

- Stemmen bij volmacht
Wil je je stem uitbrengen bij volmacht, dan heb je een attest nodig van afwezigheid. Je vult dan een volmachtformulier in en voegt het attest en je oproepingskaart erbij.

Deze 3 documenten geeft de gevolmachtigde af in het stembureau om jouw stem te kunnen uitbrengen. Let op: geef je volmacht omdat je op vakantie bent in het buitenland, dan heeft de volmachtgever nog een vierde document nodig. Dit document is de bevestiging van de dienst Burgerzaken dat de bewijsstukken voor je afwezigheid goedgekeurd zijn.

Zorg ervoor dat je alle documenten in orde brengt voor je vertrekt. 

Klik hier voor het volmacht formulier